วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 10.15 น. นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 ณ วัดศรัทธาประชากร(เขารวก) โดยมี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน