ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
24.05.2567
3

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางสมใจ ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นางมณชิรา สงวนพรรค หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมและประกวดแผนการปรับปรุงธุรกิจ Community Improvement Contest หัวข้อ “ทุนลด กำไรเพิ่ม ด้วยแนวทางการปรับปรุงธุรกิจแบบโตโยต้า” ณ ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ บริษัท ลัลณ์ลลิลไบโอเทค จำกัด จังหวัดสระบุรี จัดโดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
24.05.2567
1

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 น. นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางสมใจ ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นางมณชิรา สงวนพรรค หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ”สบายๆยามเย็น” (สภากาแฟ) ครั้งที่ 5/2567 ณ อาคารอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ โดยมีนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ฯ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
24.05.2567
1

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายพงศกร ศรีโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงานคณะทำงานแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน และเครือข่ายคณะทำงาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ สนามซ้อมกอล์ฟสระบุรีไดร์ฟวิ่งเรนจ์ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี จัดโดย สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03